Ресурси

Jane portrait credit Stuart Clarke scaled
credit Stuart Clarke
С какво се отличава програмата

Roots&Shoots?

С програмата Roots & Shoots възможностите са безкрайни! Благодарение на гъвкавия модел участниците могат да адаптират заниманията така, че да съответстват на нуждите в тяхната група. В програмата Roots & Shoots няма строги изисквания и ограничения за вашето въображение. Проектите, които групите разработват са забавни за всички участници, а предоставените от организацията инструменти и ресурси са лесни за използване.Те са групирани в три тематични секции, които покриват целите на програмата:
0

ДЪРЖАВИ

0

КОНТИНЕНТА

0

ГРУПИ

rootsnshootsaction.bg

С какво се отличава програмата Roots&Shoots?

rootsnshootsaction.bg

Хора

Да подобрим разбирането на хората за различните култури, етнически групи, религии, социално-икономически равнища и нации чрез нашата международна мрежа. Да помогнем на младите хора да развият себеуважение, увереност в себе си и да хранят надежда за бъдещето.
Виж

Животни

Да постигнем положителна промяна, като активно се образоваме и грижим за околната среда и си взаимодействаме с нея.
Виж

Околна среда

Да постигнем положителна промяна, като активно се образоваме и грижим за околната среда и си взаимодействаме с нея.
Виж

Предложените ресурси дават посока и идеи за структурата и инструментите за реализиране на Вашия проект. Направете го полезен за Вашия регион и специфичен проблем с помощта на Вашия учител или се обърнете към нашия екип от ментори.

Jane at Gombe credit Kristin J.Mosher. 1
credit Kristin J.Mosher.