Клубове

Хора

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

Животни

Kukuryak Logo Ot penio

Клуб „Кукуряк“

Образователен и туристически център „Кукуряк“ от Стара Загора е първият регистриран клуб в Програмата „Roots&Shoots“

Разбери повече →

Околна среда

Mahesta brada klub

Клуб „Мъхеста брада“

Горско училище Мъхеста брада е място за учене сред природата чрез преживяване и приключения за деца между 5 и 15-годишна възраст.

Разбери повече →
Kukuryak Logo Ot penio

Клуб „Кукуряк“

Образователен и туристически център „Кукуряк“ от Стара Загора е първият регистриран клуб в Програмата „Roots&Shoots“

Разбери повече →