Коя е д-р Джейн Гудол?

Джейн Гудол е основател на Института „Джейн Гудол“ и посланик на мира на ООН.

credit GANT - Morten Bjarnhof

Коя е д-р Джейн Гудол?

Джейн Гудол е основател на Института „Джейн Гудол“ и посланик на мира на ООН. Тя посвещава живота си на опазването на околната среда, хуманното отношение към животните и хуманитарна дейност. Известна е с дългогодишното си изследване на дивите шимпанзета в Гомбе, Танзания, което продължава и до днес. Джейн от дете бленува за Африка и изучаването на диви животни. Благодарение на помощта и подкрепата на своята възхитителна майка,

Джейн не само превръща мечтата в реалност, но чрез програмата Roots & Shoots успява да вдъхнови милиони млади хора по целия свят да преследват мечтите си. „Ако искате да промените мисленето на хората, първо трябва да докоснете сърцата им.“ – казва тя.

Каква е нашата мисия?

Да поощрим уважението и състраданието към всички живи същества, да насърчим по-доброто разбиране между различните култури и религии и да вдъхновим всеки човек да предприеме действия, за да направи света по-добро място за хората, животните и околната среда.
Dr Jane Goodall beside a waterfall in Gombe National Park 2 credit the Jane Goodall Institute Bill Wallauer scaled
credit the Jane Goodall Institute - Bill Wallauer
rootsnshootsaction.bg

Как започна всичко?

Програмата Roots & Shoots води началото си от Танзания, когато местни тийнейджъри се обръщат към д-р Джейн и споделят с нея притесненията си за тяхната общност. Джейн ги насърчава да предприемат действия в местната общност. Успехите им стават повод за гордост и извор на вдъхновение, което кара д-р Гудол да сподели тези истории с други млади хора по света, които също толкова силно желаят да работят за промяна.
credit JGI - Hugo van Lawick

Какво правим?

Групите по програмата Roots & Shoots предприемат положителни действия в рамките на местни и международни проекти, чрез които се благоприятства околната среда и се подобрява живота на хората и животните. Те научават за проблемите на нашата планета, превръщат се в по-осъзнати граждани на света и споделят знания и идеи за осъществяването на положителна промяна.

Преди всичко те разбират, че… всеки човек може да е двигател на промяна.

Jane at Gombe credit Kristin J.Mosher. scaled
credit Kristin J.Mosher
Jane portrait credit Stuart Clarke scaled
credit Stuart Clarke

Колко сме?

Групи по програмата Roots & Shoots понастоящем може да откриете в над 65 държави на 6 континента. Само в Обединеното кралство има над 1400 групи в начални и средни
училища и университети, като техният брой се увеличава.

0

ДЪРЖАВИ

0

КОНТИНЕНТА

0

ГРУПИ

За повече информация посетете:

За повече информация посетете: 

www.rootsnshoots.org.uk

www.janegoodall.org.uk

 

Или се свържете с:

Жасмина Георговска jasmina@janegoodall.org.uk 

Росица Златилова rositsa.zlatilova@britishcouncil.bg 

Ивайло Славов info@rootsnshootsaction.bg 

Албена Варсано info@rootsnshootsaction.bg