Mihaela Beluhova

гл. ас. д-р Михаела Белухова

Ментор

Последвай ме:

Експертиза:

Биологично водопречистване
Кръгова икономика

За мен:

Образование и професионална подготовка

Михаела Белухова е главен асистент в СУ „Св. Климент Охридски“, има докторска степен по Биологично водопречистване. Участва в разнообразни проекти, свързани с пречистването на отпадъчните води и кръговата икономика. Любимата й тематика е управлението на бактериите и бактериалните съобщества за постигане на максимална ефективност на биотехнологиите за пречистване и елиминиране на токсични вещества. При това тя влага целия си ентусиазъм за въвеждането и използването на съвременни флуоресцентни и молекулярни методи, които да дадат нужната информация.

И тъй като смята, че научната лаборатория носи щастие, семето на което трябва да се посее отрано, споделя радостта от работата си и знанията си с деца в ученическа възраст чрез доброволческа дейност (лекции пред ученици, участие в ученически конкурси и демонстрации)… в което неизменно е въвлечена и дъщеря й.

Теми: околна среда

Свържете се с гл. ас. д-р Михаела Белухова чрез контактната ни форма ТУК.