Dobril Valchev 1

д-р инж. Добрил Вълчев

Ментор

Последвай ме:

Експертиза:

Пречистване на водите
Околна среда

За мен:

Образование и професионална подготовка

Добрил Вълчев e инженер по „Водоснабдяване и канализация”. Завършва висшето си образование в Университета по архитектура, строителство и геодезия, Хидротехнически факултет, след което и успешно защитава докторската си дисертация в областта на пречистването на отпадъчни води с микроводорасли. В работата си като млад учен – постдокторант изследва и помага за разработването на технологии, свързани с пречистването на води, оптимизирането на работата на ВиК системите и опазването на природните ресурси. Практическата страна на професионални занимания на Добрил включват също проектирането на реални ВиК инсталации и системи. Според него разпространението на знанието и научните постижения в сферата са изключително важни за мотивирането, амбицирането и запалването на интереса на по-младите ученици и студенти, търсещи бъдещата си реализация. За това Добрил се старае да представя тези безкрайно любопитни и интересни иновативни технологии на достъпен език на форуми като “FameLab”, „Софийски фестивал на науката”, „Европейска нощ на учените” и летни лагери за ученици.

Теми:
Околна среда

Свържете се с д-р инж. Добрил Вълчев чрез контактната ни форма ТУК.