Присъедини се

rootsnshootsaction.bg

Присъедини се към клуб | Създай клуб

С програмата Roots & Shoots възможностите са безкрайни! Благодарение на гъвкавия модел участниците могат да адаптират заниманията така, че да съответстват на нуждите в тяхната група.

Форма за кандидатстване за регистрация/присъединяване на клуб