LIvanova

Любомира Иванова

Ментор

Експертиза:

Човешки права и приобщаване
Бездомни животни

За мен:

Образование и професионална подготовка

Любомира Иванова е бакалавър по Молекулярна биология и завършва втора специалност  в Софийския университет – Философия, с педагогически профил.

Участвала е активно в студентски доброволчески организации, които се занимават със защита на правата на студентите и подобряване на средата в университета. Редактор е на биологично съдържание в издателство „Просвета“. Има желание да работи с хора със специални образователни потребности и да се развива в тази посока.

Може да бъде полезна в проекти, свързани с темите за човешките права и приобщаването, бездомните животни и  природосъобразния начин на живот.

Теми: хора и животни

Свържете се с Любомира Иванова чрез контактната ни форма ТУК.