Kukuryak Logo Ot penio

Клуб „Кукуряк“

Образователен и туристически център „Кукуряк“ е място за извънкласни дейности за деца между 5 и 11 годишна възраст. Основна цел на „Кукуряк“ е опознаване и опазване на околната среда чрез алтернативен туризъм и образование.

В „Кукуряк“ съчетаваме ученето за природата чрез преживяване, пътуване и спортни дейности на открито. Стараем се да покажем на нашите ученици, че всичко на този свят е взаимосвързано, като им показваме резултатите от човешката дейност, нуждите от опазване на природата, необходимостта от защитени територии. По време на ученическите ваканции, често пътуваме с малките “кукуряци”, като през повечето време сме в планината. Работим съвместно и с природозащитни и туристически организации като Спасителен център за диви животни, Фондация “Корен”, НП „Централен Балкан“, спелео клуб „Саламандър“, Туристическо дружество „Сърнена гора“, НАО “Юрий Гагарин” и др., които ни показват още по-дивата страна на живота и ни предоставят възможността да участваме наравно с тях в акции и инициативи. Стараем се децата да научат, че от всички нас зависи, дали нашата планета ще е „здрава“ в бъдеще или не.

Стара Загора 6000
ул. Цар Симеон Велики №62
0883527878
Елена Господинова
www.kukuryakschool.com
Facebook: @kukuryakschool